Få kontroll på familiens økonomi

De som nettopp har blitt foreldre opplever ofte en lykkerus over at et nytt liv er blitt født til verden, men barn betyr også mye alvor og ansvar. Det økonomiske er absolutt svært viktig, siden man trenger penger for å lage trygge rammer for seg og sin familie i samfunnet. Det koster å ha barn i huset, men med noen retningslinjer og hjelp fra teknologien er det mulig å kontrollere det som kommer inn og går ut av kontoen.

For å styre økonomien sin er det lurt å sette opp et budsjett – dette vil gi oversikt over inntektene og utgiftene. Denne oversikten kan hjelpe ved å la foreldrene skille mellom hva som er nødvendig og av mindre betydning, også for de små i familien. Barna har selvsagt rettigheter og trenger å føle seg trygge, men foreldrene er de som tjener pengene og må bestemme hva de skal brukes til.

Handlelister letter budsjettet

En stor del av en families budsjett vil naturlig nok gå til mat og drikke, og noen familier vil på demokratisk vis la alle få sine innspill til hva som skal være ingrediensene til middagen. Kanskje det kan settes opp en handleliste etter at alle har fått komme med sine ønsker, og da er det lurt å holde seg til den. En handleliste bør også gå flere dager, for færre besøk til matbutikken betyr som oftest mindre utgifter til mat. Spontane turer til butikken fører oftere til spontane kjøp, noe som i det lange løp kan gjøre betydelige innhogg i budsjettet. For foreldrene er det også viktig å være fast bestemt dersom barna er med i butikken, og holde seg til innkjøpslisten som alle ble enige om hjemme. Barn kan ofte bli fristet av ting i hyllene, men for den som vil holde seg til budsjettet gjelder det å la barna være klar over hvem som bestemmer.

Unødvendige utgifter

Når barn er modne nok og har vist tegn til ansvarlighet, er det kanskje noen foreldre som vil la dem skaffe seg en smarttelefon. Dette vil åpne en stor verden for barn, men det er også ting voksne bør være på vakt mot. Mange apper er gratis, men det kan foretas innkjøp av ting i spillet som gjør at man slipper ventetid og tjener bonuspoeng. Barn er ofte utålmodige, og skjønner kanskje ikke at det er ekte penger det er snakk om. Noen ganger kan slike innkjøp være på over 1000 kroner, så det gjelder å være svært påpasselig. Man kan ikke få kjøpt noe uten at kortinformasjonen er lagt inn, så det er mulig å forklare for barnet at på deres telefon skal man ikke gå til innkjøp av noe og aldri legge inn kortinformasjon eller personopplysninger. Dersom noen allikevel gjør det, finnes det maksimumsbeløp man kan begrense seg til, slik at det aldri kommer en sjokkregning.

I julen og på bursdager kan det også være konkurranse foreldre mellom om hvem som har gitt de beste gavene, og det å være med på slikt kan fort drive utgiftene opp i været. Foreldre bør da være realistiske og se hva de har råd til, og det barna antagelig setter aller mest pris på er at foreldrene er sammen med dem og vier dem oppmerksomhet på slike merkedager.

Scroll to top