Et boligmarked i endring

Boligmarkedet er relevant for de aller fleste nordmenn, uansett om du allerede eier egen bolig eller venter på å kjøpe deg inn i markedet. Sammenlignet med andre land er det en stor andel av den norske befolkningen som eier sin egen bolig, og det finnes sterke økonomiske incentiver for å kjøpe og eie istedenfor å leie.

Hva betyr det nye gjelds-registeret for boliglån?

I 2019 ble et nytt gjelds-register lansert i Norge, der all gjeld er samlet på et sted. Dette betyr at mange kanskje ryddet opp i kredittkort som ikke var i bruk. Gjelds-registeret vil også benyttes av bankene, for å sikre at nye lån og kreditter innvilges på en forsvarlig måte.

Det finnes mange tjenester som hjelper forbrukere å finne bra lånevilkår, både kommersielle som https://www.financepal.no/ og tjenester levert av for eksempel Forbrukerrådet. Det store utvalget av sammenlignings-tjenester for usikrede lån, gjør nesten dette markedet mer oversiktlig enn markedet for lån med sikkerhet i bolig.

Hvilken vei går boligmarkedet?

Hvis det hadde vært enkelt å forutsi utviklingen i boligmarkedet, hadde det vært mange flere millionærer i Norge. Dessverre er det mange ulike faktorer som spiller sammen, og det er nesten umulig å forutsi hvor markedet vil være om et år eller to.

  • Nye krav til både egenkapital og samlet gjeld kan være dempende på prisutviklingen. Samtidig finnes det ingen garanti for at dette fungerer, det er fortsatt mange kjøpsterke aktører i markedet.

 

  • Rentenivået vil fortsette å være lavt i overskuelig fremtid, det kan bidra til høyere priser. Rentemarkedet i stort er preget av fallende renter, mange steder i verden er det nå negative renter på statsobligasjoner. I Danmark er det til og med mulig å få boliglån med negativ rente.

 

  • Verdensøkonomien er urolig, og det kan påvirke Norge. Handelskrigen mellom USA og Kina kan for eksempel påvirke både oljepris og andre økonomiske faktorer, som påvirker den norske økonomien og indirekte også boligmarkedet.

Uansett hva som skjer i boligmarkedet, ser det ut til at det vil være fordelaktig å eie egen bolig i overskuelig fremtid. Forutsetningene med for eksempel gunstige rentefradrag er helt enkelt så gode at det er vanskelig å forsvare det å leie istedenfor å eie.

Scroll to top