Familien får stadig flere valgmuligheter, men hva er best for barna?

Familier regnes som noe av det mest grunnleggende for et velfungerende samfunn. Et hjem er et sted hvor alle parter skal føle seg trygge og velkomne, og en lykkelig oppvekst fører som oftest til et godt liv som voksen. Barn blir sterkt påvirket av forholdene under sin oppvekst, derfor er det viktig at de unge får en god start på livet.

Familier må selvsagt forsørges, og da er det det viktig å ha jobber som kan skaffe inntekter til en trygg ramme rundt familien. Dersom begge foreldrene må jobbe fulltid for å få endene til å møtes, blir de nødt til å foreta visse valg. Det gjelder å foreta grundige undersøkelser, og når begge foreldrene kommer med sine innspill kan gode avgjørelser bli tatt. De valgene som må tas er altså for eksempel om det blir nødvendig med barnehage, dersom andre alternativer ser urealistiske ut eller som fører til vantrivsel for de små. Som med mange ting er det både positive og negative sider ved det, noe som foreldrene vil ta i betraktning før avgjørelsen tas.

Vanskelig å velge barnehage

Nybakte foreldre opplever stor lykke hver gang en nyfødt kommer til verden, og en følelse av stor omsorg for den lille er helt naturlig. Omsorg betyr å ville det beste for noen og å ta godt vare på dem, og noen foreldre får kanskje tvil ved å sende barna avgårde og la dem være uten personlig oppsyn i mange timer om dagen.

Det gjelder derfor å være nøye med hvilken barnehage som skal velges, kanskje for eksempel ved å høre med andre foreldres erfaringer fra samme sted. Barn suger til seg informasjon fra alle steder, og de spør gjerne voksne om alt de lurer på, siden de er vant til at mor og far svarer på alt de spør om. Det inntrykket foreldrene da får av de som jobber i barnehagen vil ha innvirkning på avgjørelsen deres, for de vil ikke la hvem som helst få delvis ansvaret for oppdragelsen av deres barn.

Godt å vite

I en barnehage er det jo regler som gjelder, og når foreldrene er borte er det personalet som bestemmer, derfor vil de som holder til i barnehagen bli påvirket av reglene som rår der. Disiplin er noe man kan få god bruk å ha lært seg som barn, men det gjelder for foreldrene å se hvilke barnehager de mener balanserer best mellom disiplin og det å være fantasifull og kreativitetsfremmende.

Barnehage kan noe ganger være eneste utvei, men omsorgsfulle foreldre vil nøye vurdere valgene sine. Er det nødvendig med heltidsjobb for begge to? Er det å kunne unne seg litt større økonomisk frihet verdt det å ofre tid med sine barn? Har barna godt av den påvirkningen de får av andres holdninger de blir utsatt for i barnehagen? Hvilken type pedagogikk er den fremtredende på akkurat denne barnehagen?

Det gjelder å ta slike spørsmål i betraktning før en avgjørelse skal tas, samt å ikke glemme at foreldrene har hovedansvaret for barna og at ingen familier er like. Noen kan kanskje oppleve press fra andre foreldre om hva som bør gjøres, men det er de selv som tar valget til slutt.

Scroll to top