Barn er et stort ansvar

Det å bestemme seg for å få barn er en avgjørelse som bør være nøye overveid, siden hele resten av livet blir påvirket av konsekvensene. Gleden er stor når den nyfødte kommer til verden, men virkeligheten og dagliglivet kommer veldig fort tilbake til familien.

De første månedene vil nok begge foreldrene oppleve mye mindre nattesøvn, siden kolikk er ganske vanlig, og babygråt ofte oppstår selv uten kolikkproblemer. For ikke å legge alt ansvaret på moren kan foreldrene dele på hvem som skal stå opp for å roe ned den lille, det vil gjøre at begge får en mye bedre sjanse til mer søvn, noe som igjen vil føre til mer energi og bedre humør på dagtid.

Kommunikasjon er alt

For de som allerede har barn fra før av gjelder det også ikke å la de større barna føle seg oversett, dette kan fort føre til sjalusi og dårlig stemning. De andre barna bør også få foreldrenes tid og oppmerksomhet, slik at de ikke føler at all oppmerksomhet går til den nyfødte.

Kommunikasjon er helt nødvendig i et godt familieliv, og det kan være lurt å ha hele familien samlet i hvert fall én gang i løpet av dagen. Det å spise middag med hele familien samlet er en smart ting, og det å gi barna forskjellige oppgaver med middagen både før og etter spising vil gjøre at de lærer seg ansvar og føler seg nyttige.

Det er en fin balansegang mellom det å være for streng og bare være ettergivende. Alle i familien er selvsagt ufullkomne, så også foreldre bør innrømme at de kan si eller gjøre noe som er upassende. Det er hovedsakelig mor og far som skal ta seg av oppdragelsen av barna, så det er viktig at de snakker med dem om det som ligger dem på hjertet og eventuelle bekymringer de har. Barn vil gå til dem de føler seg trygge hos med problemene sine, og det beste er jo at foreldrene blir nettopp disse personene.

Scroll to top