Veraåsen Barnehage

Sammen skaper vi hverdagsmagi

I Veraåsen gir barna varierte og gode hverdagsopplevelser som bidrar til gylne øyeblikk, gode læringsarenaer, glede, humor og vennskap.

Gode og varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. Naturen er en god kilde til utvikling av motorikk. Den er også en utmerket arena til å utvikle fantasi, lek og sosialt samvær. Ukentlig arrangeres det turer til skogen eller sjøen, der personalet er aktivt deltakende i samspill med barna.

I skogområdet ved siden av barnehagen har vi laget vår egen naturlekeplass. Her har vi egen bålplass, og muligheter til å slå opp en turlavvo. Vi har også bygget vår egen bod til utstyr.

Engasjerte voksne

Hos oss får barna et mangfold av varierte naturopplevelser sammen med aktive ansatte. De voksne bidrar til å inspirere og iverksette ulike aktiviteter og lek.

Personalet er engasjerte voksne som tar ansvar for at barna lærer, utvikler seg og får god omsorg. Det vises respekt for hvert enkelt barn og deres personlighet. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Hverdagen skal være trygg, lystbetont og full av gode opplevelser.

Barnehagen inngikk i 2014 en 3 års avtale meg Høgskolen i Vestfold og Buskerud om å være partnerbarnehage. Det betyr at vi jevnlig har studenter hos oss som skal gjennomføre sine praksisperioder for å bli barnehagelærere.

Barnehagefakta

Plasser: 88
Ansatte: 20 ansatte
Pedagogtetthet: 44,4 %
Andel menn: 5,3 %
Byggeår: 2010
Fokusområde: Natur og friluftsliv
Avdelinger:
Blåhvalen, Sjøhesten, Sjøstjerna, og Skilpadda
Lekeareal inne: 435 m2
Lekeareal ute: 2430 m2

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Veraåsen Barnehage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Veradammen 21
3219 Sandefjord

Telefon: 37 07 16 03
E-post: gbd.veraasen@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Hanne Keim Johnsen

Daglig leder