Vedtekter

Nedenfor finner du lenker til vedtekter for barnehagene i PDF-format. Det er egne vedtekter for Skien kommune, mens kommunene Sandefjord, Bamble, og Sauherad har felles vedtekter.