Trollmyra Barnehage

Sammen i naturens magiske verden

Med en hel skog som lekeplass, øverst i Vindalsåsen finner du oss. Beliggenheten gjør at vi har de beste forutsetninger for å jobbe med fokusområdet vårt – natur og friluftsliv.

Vår visjon er å være sammen i naturens magiske verden. Barnehagen har aktive voksne som er til stede i barns lek, og som er bevisste sin rolle. Personalet undrer seg sammen med barna over naturens magi. Sammen med personalet tar barna del i sin egen barnehagehverdag og er med å utforme sitt lekemiljø.

Med godt opparbeidede tursteder, og stier på kryss og tvers, ligger alt til rette for at barna skal få mulighet til utfoldelse, lek og gode naturopplevelser sammen med engasjerte voksne gjennom hele året.

Her i Trollmyra er både små og store barn ute i all slags vær. Vi har mange turplasser i nærheten som småtrolla liker å leke på – Trollskogen, Alvehiet og Tusseplassen er kjente steder for barna.

Den blåmerkede turstien, – Trollstien, tar oss gjennom en spennende skog der vi stadig gjør nye oppdagelser. Vi har et godt samarbeid med Turistforeningen og dere finner Trollstien vår på http://www.ut.no

Vi jobber mye med å skape et miljø i barnehagen som skal være godt for alle, og vi har et godt samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har turgrupper og ulike prosjekter sammen i løpet av året. Vi ser at dette samarbeidet er veldig positivt blant annet i forhold til overgang til ny avdeling på høsten. Vi har også fellessamlinger både ute og inne i løpet av året.

Vi tar vare på naturen

Dette barnehageåret starter vi på et 2 årig utviklingsarbeid hvor naturens energikilder står i fokus. Dette barnehageåret er det vann og vannets betydning for alt liv som er hovedtema. Gjennom utviklingsarbeidet er teknologi og likeverd viktige tema. Vi ønsker å gi barna erfaring med bruk av ulike teknologiske hjelpemidler som PC, iPad og GoPro-kamera. 

Alle ansatte er opptatt av å ta barnas rett til medvirkning på alvor og legger til rette for at deres tanker og ideer kan få plass i hverdagen vår.

Personalet har fokus på barns lek i naturen. I lekens verden lærer barnet om seg selv og de lærer å samarbeide med andre. Det er gjennom samspill med andre at barnet danner sitt selvbilde og tro på egne evner.

Barnehagefakta

Plasser: 65
Ansatte: 14 ansatte
Pedagogtetthet: 46,2 %
Andel menn: 28,6 %
Byggeår: 2002
Fokusområde: Natur og friluftsliv
Avdelinger:
Alvene, Haugtussa og Huldra
Lekeareal inne: 283,5 m2
Lekeareal ute: 1590 m2

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Trollmyra Barnehage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Myrvegen 36
3728 Skien

Telefon: 37 07 16 02
E-post: gbd.trollmyra@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Marianne J. Tiochta

Daglig leder Marianne J. Tiochta