Sauarhagene

Der barna får røtter og vinger

Naturen og nærmiljøet rundt Nordagutu og Hjuksebø gir mange muligheter til fysisk aktivitet og utelek året rundt. Naturen er en lekeplass som stimulerer til allsidig lek og fantasi.

Vi ønsker å gi barna kjennskap til og stolthet over sitt nærmiljø, og med dette gi dem en trygg plattform når de skal videre ut i verden. Lek har en sentral plass i barnehagen. Leken styrker selvbildet og gir selvtillit, den fremmer fantasi og kreativitet og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse.

Visjonen vår «Barnehagen der barna får røtter og vinger» danner utgangspunktet for
dette. Barndommen har en egenverdi her og nå, men også videre i livet. Kunnskapen og
erfaringene barna får nå, er et viktig reisverk for videre utvikling. Med «røtter» mener vi å gi barna en grunnleggende følelse av tilhørighet og egenverdi. Røttene vil gi barna trygghet og kompetansen de trenger for å bruke «vingene» sine til å tørre å prøve, tørre å mestre og til å nå nye høyder i sin mestring.

I løpet av årene barna går i barnehagen skal de få ulike erfaringer og opplevelser. De får oppgaver som gir dem mulighet til å lære nye ting og utvikle god selvfølelse. Mye
læring skjer gjennom hverdagsaktiviteter, annen læring skjer i planlagte og tilrettelagte
aktiviteter. Temaene er tilpasset alder og modning.

Lek og kreativitet

Med bakgrunn i visjonen vår bidrar vi til at barna får varierte opplevelser gjennom lek og kreativitet.

Høsten 2015 starter vi et utviklingsarbeid hvor vi jobber med videreutvikling, kompetanseheving og kvalitet i barnehagen på utvalgte områder. I utviklingsarbeidet har vi fokus på barns medvirkning og bruk av digitale verktøy knyttet opp mot barnehagens nærmiljø.

Vi har valgt tradisjonslek og kreativ bruk av materialer som utgangspunkt. Målet med utviklingsarbeidet er å gi barna innspill og fantasi til leken slik at de kan løsrive seg fra etablerte mønster og se nye muligheter ved å benytte ulike materialer i leken.

Utviklingsarbeidet danner utgangspunkt for ulike prosjektarbeid gjennom hele året.
Prosjektarbeidene varierer fra avdeling til avdeling. Her vil barnas interesser og ideer bli tatt på alvor og fulgt opp.

Huset vårt

Vi har avdelinger på Nordagutu og Hjuksebø. På Nordagutu holder vi til i et nesten nytt bygg, og på Hjuksebø har vi en avdeling i skolebygget.

Barnehagefakta

Plasser: 72
Ansatte: 14 ansatte
Pedagogtetthet: 49 %
Andel menn: 7,3 %
Byggeår: 2013 (Nordagutu)
Fokusområde: Lek og kreativitet
Avdelinger:
Snipp, Snapp og Hjuksebø
Lekeareal inne:
Nordagutu: 217 m2
Hjuksebø: 118 m2
Lekeareal ute:
Nordagutu: 2745 m2

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Nordagutu: 06.30-17.00
Hjuksebø: 07.00-16.30

Kontakt barnehagen

Sundsmovegen 16
3820 Nordagutu

Telefon: 37 07 16 01
E-post: gbd.sauarhagene@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Christina Slåtta Olsen

Daglig leder Christina Slåtta Olsen