Maurtua Barnehage

Alle med i tua

Maurtua Barnehage ligger nederst i Bakkanefeltet med nærhet til skogen og Skien by. Barnehagen har 8 fargeinndelte avdelinger hvor syv avdelinger ligger i hovedbygget. Den siste avdelingen, Turkis, har et eget hus ved siden av hovedhuset. Uteområdet er delt inn i 3 soner med ulikt terreng, underlag og utfordringer for barna.

Personalet i Maurtua har et grunnleggende menneskesyn som legger vekt på det enkelte barn som likeverdig, individuelt og fullverdig menneske (Frampå 2013-2016). Barnehagen har en pedagogtetthet på 50 % som er et av målene i Frampå 2013-2016.

Likeverd

Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen. Barna blir møtt ut i fra sitt ståsted. Omsorg og aktivitetstilbud tilpasses hvert enkelt barn og barnegruppe.

I Maurtua kjennetegnes likeverd ved at vi lytter til hverandre, vi kommuniserer aktivt, vi deltar i samspill og opptrer anerkjennende overfor hverandre.

For å fremme likeverd kreves det at personalet er oppmerksomme og åpne overfor det unike hos hvert enkelt barn, i situasjonen og i gruppen. Vi er bevisst våre handlinger og legger til rette for at barn kan forstå konsekvensen av egne handlinger. Dette krever ansvarsbevisste voksne som er anerkjennende, nærværende og engasjerte. Vi arbeider aktivt for at det enkelte barn får erfare at det er verdifullt og viktig for fellesskapet.

Felleskap

For å skape et fellesskap i det store huset vårt har alle avdelinger en vennskapsavdeling. En småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling besøker hverandre og lager lekegrupper på tvers av alder. Dette gjør overgangen til storbarnsavdeling tryggere for barna, og barna får erfare samspill med barn som er yngre og eldre enn seg selv.

Nærmiljø og natur

I Maurtua legger vi vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.

Dette barnehageåret arbeider vi med et utviklingsarbeid knyttet til tradisjonell og moderne barnekultur, med likestillings som et utgangspunkt for undring og refleksjon sammen med barna.

Barnehagefakta

Plasser: 176
Ansatte: 39 ansatte
Pedagogtetthet: 50 %
Andel menn: 13,3 %
Byggeår: 2007
Fokusområde: Nærmiljø og natur
Avdelinger:
Blå, Grønn, Gul, Lilla, Oransje, Rosa, Rød og Turkis
Lekeareal inne: 852 m2
Lekeareal ute: 5900 m2

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Maurtua Barnehage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Bakkane 8
3728 Skien

Telefon: 37 07 16 00
E-post: gbd.maurtua@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Nicolas Sjøgren

Daglig leder Nicolas Sjøgren