Limi Barnehage

Vi gjør hver dag verdifull

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som jobber her. For å kunne gjøre hver dag verdifull for den enkelte må personalet være omsorgsfulle og engasjerte.

Vi har fokus på barns interesser og barns kompetanser. Når barnet settes i sentrum så vil det føle seg verdifullt. Et barn som føler seg verdsatt vil ha bedre forutsetninger for å utvikle seg til et menneske med empati og omtanke for andre samtidig som det vil stå opp for seg selv. Dette er det vi ønsker at barna skal mestre når de er i Limi barnehage.

Natur og friluftsliv

Personalet synes det er viktig at barn får være fysisk aktive og vi bruker mye av barnehagetiden utendørs. I nær tilknytning til barnehagens uteområdet ligger det mystiske skogområder, åpne utmarksområder og en spennende skråning/akebakke. Her får barna utfolde seg i trygge omgivelser på leting etter småkryp, blader og dyretråkk.

Barnehagen har vært så heldige å få låne to skogområder av to gode naboer. Her har vi satt opp en stor gapahuk, laget lekeapparater i tauverk og etablert et ildsted som vi kan bruke hele året. Vi har også en indianerleir med lavvo, totempel, ildsted og noen lekeapparater i tauverk. I tillegg til dette så har vi i området mål om og lage 3 mindre steder hvor vi kan ta med barna på innholdsrike turer som skaper nærhet til naturen.

Når vi bruker nærmiljøet på en aktiv måte får barna flotte opplevelser med naturen og dens mystikk og forandringer. Vi synes de elementer som skog og natur kan gi er viktige grunnelementer i en god oppvekst og vi ønsker å bringe dette videre til vår yngre generasjon.

Nærmiljø og digital hverdag

Dette barnehageåret arbeider vi med et tverrfaglig utviklingsarbeid som knytter natur, nærmiljø og digital hverdag sammen. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi bruker natur og friluftsliv for å bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. I år skal vi ha et prosjekt som strekker seg gjennom hele året og som har fokus på nærmiljøet vårt, barns medvirkning og digitale ferdigheter.

Vår målsetting med utviklingsarbeidet er at barna skal bidra til å utvikle barnehagens turområde til glede for seg selv og lokalmiljøet. Dette utvikler barnas respekt for, og tilhørighet til naturen. I tillegg skal barna få kunnskap om barnehagens nærmiljø.

Barnehagefakta

Plasser: 88
Ansatte: 19 ansatte
Pedagogtetthet: 50 %
Andel menn: 21,1 %
Byggeår: 2010
Fokusområde: Natur og friluftsliv
Avdelinger:
Marihøna, Humla, Sommerfuglen, og Edderkoppen
Lekeareal inne: 470 m2
Lekeareal ute: 2475 m2

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Limi Barnehage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Limisvingen 6
3721 Skien

Telefon: 37 07 15 99
E-post: gbd.limi@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Johnny Tiochta

Daglig leder Johnny Tiochta