Kongerød Barnehage

Der lek og vennskap gror

Bakgrunnen for barnehagens visjon er et ønske om å styrke barnas sosiale kompetanse.Styrking av barns sosiale kompetanse vil bidra til forebygging for risikoutsatte barn, og styrking for å lykkes i det sosiale samspillet her og nå, som vaksinasjonsfaktor mot mobbing og for å møte framtidige krav.

Nobelprisvinner i økonomi, James Heckman har sagt at for å lykkes i et moderne samfunn kreves det at vi behersker sosiale ferdigheter og at vi har «lært å lære». Barna må få en grunnleggende tro på at det er mer sannsynlig at de lykkes i det de foretar seg enn at de mislykkes. De må ha en nysgjerrig innstilling, utforskertrang og utholdenhet. De må kunne kommunisere klart og balansere sine egne behov opp mot gruppas behov.

Vi ønsker gjennom arbeidet med sosial kompetanse å gi barna styrket selvfølelse og respekt for seg selv og andre. Respekt for seg selv og andre er nødvendig dersom vi skal oppnå likestilling og inkludering.

Språk, tekst og kommunikasjon

Språk, tekst og kommunikasjon er Kongerød barnehages faste fordypningsområde. Vi velger også hvert år et tema som alle avdelingene jobber med. I år er dette temaet demokrati, likestilling og teknologi.

Arbeidet med disse områdene inngår i et tverrfaglig utviklingsarbeid. Dette utviklingsarbeidet skal gå over 2 år. Målet med utviklingsarbeidet er at barna gjennom bruk av nyere barnelitteratur (bøker og digitalt), skal få kjennskap til - og forståelse for innholdet i matematiske begreper. Litteratur og andre kilder vi bruker blir valgt ut med tanke på et likestillingsperspektiv.
I år er det barn født i 2014 og 2012 som jobber mest med dette, neste barnehageår er det 2013- og 2015-barna som skal jobbe mest med dette.

Barnehagefakta

Plasser: 95
Ansatte: 20 ansatte
Pedagogtetthet: 54,7 %
Byggeår: 2008
Fokusområde: Språk og kultur
Avdelinger:
Glassberget, Kongsgården, Gullslottet og Sølvslottet
Lekeareal inne: 477 m2
Lekeareal ute: 2800 m2

Øvingsbarnehage for barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Sørøst-Norge

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Kongerød Barnehage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Trokåsa 10
3737 Skien

Telefon: 37 07 15 98
E-post: gbd.kongerod@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Anne Meyer

Daglig leder Anne Meyer