Klær og utstyr

Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon, og er en viktig arena for pedagogisk folkehelsearbeid. Den fysiske helsen er en del av dette og våre barnehager er tilrettelagt for lek, læring og fysisk utfoldelse både ute og inne. Vi vet at barns fysiske aktivitetsvaner legger grunnlaget for slike vaner senere i livet og her kan barnehagen bidra. Barn tilbringer mye tid i barnehagen og de ansatte kan ha stor påvirkning på barns holdning til fysiske aktiviteter. Derfor legger våre ansatte til rette for at barna får muligheter for daglig fysisk aktivitet i barnehagen.

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær sies det. For barnehagebarn er dette en realitet fordi de er ute i all slags vær. Ute kryper barn på bakken, klatrer i trær og aker på buksebaken. Inne tilbringer barn mye tid i lek på gulvet. Enten de er ute eller inne er barn i aktivitet store deler av dagen. Hensiktsmessig bekledning, både inne og ute, bidrar til at lek og fysisk aktivitet gir barna positive opplevelser og erfaringer. Det er et mål at barna skal mestre deler av, og etter hvert hele påkledningen selv, derfor bør valg av klær og utstyr alltid ha dette som utgangspunkt. I denne veilederen gir vi ansatte og foresatte råd og nyttige tips om bekledning og utstyr for barnehagebarn.