Hygiene og smittevern

Barn som går i barnehage er ofte utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer. Hovedårsaken er at de tilbringer mye tid sammen med mange andre barn og voksne i barnehagehverdagen sin.

Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er vanlig hos barnehagebarn, det samme gjelder mage-tarm infeksjoner. I tillegg forekommer det mindre utbrudd av bl.a. hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer.

Smittespredning i barnehager skjer gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og dråpesmitte. Barn er mye i fysisk kontakt med hverandre i løpet av dagen, og en viss del av denne smittespredningen er uunngåelig på grunn av barns generelle atferd.

Selv om det ikke er mulig å unngå all form for smitte i barnehagen er det viktig å ha fokus på å forebygge mest mulig gjennom å ha et bevisst forhold til hygiene og smittevern. For å oppnå best effekt må dette arbeidet foregå i et samarbeid mellom hjem og barnehage. Slik kan kunnskap og informasjon utveksles til beste for barna.