Harmonien Barnehage

Der magien setter spor

Med barnehagens visjon «Harmonien - der magien setter spor» ønsker vi at arbeidet med musikk og drama skal gi barna gode opplevelser og erfaringer som setter spor – ikke bare her og nå – men for livet.

Med fokus på musikk og drama i barnehagen vil vi gi barna gode opplevelser og inspirasjon, og legge et grunnlag for musikk og dramaglede for resten av livet. Vi vil skape magiske univers der alt kan skje. Vi vil gi rom for at barna kan være aktive deltagere i dramatisk lek, som også kan bidra til å utvikle selvfølelse og mestringsfølelse.

Huset vårt

Våre fem avdelinger er aldersinndelte og barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, lek og samarbeid. Innenfor hver aldersgruppe er det barn med ulike interesser, ferdigheter og
utvikling. Avdelingene tilrettelegges i form av tilpasset lekemiljø og pedagogisk arbeid. Barna kan bli kjent med hverandre på tvers av avdelinger – både inne og ute.

Tor Åge Bringsværd, forfatter og bysbarn, har gitt navn til avdelingene, de er barnebokfigurer fra hans fantastiske univers. Avdelingsfigurene er tema på hver avdeling, hvert år. Barna vil gjennom barnehagetiden bli kjent med de ulike avdelingsfigurene.

Kapitelbergets magiske spor

Dette barnehageåret arbeider vi med et tverrfaglig utviklingsarbeid som kombinerer fokus på fagområde nærmiljø og samfunn med Frampå-områdene Barns medvirkning og Digital hverdag.

Det barnehagebaserte kompetansehevingstiltaket har fått navnet «Kapitelbergets magiske spor». Kapitelberget har mye kulturhistorie fra «gamle dager». Vår forfattervenn Tor Åge Bringsværd har skrevet «Gullhjelmen» som er et drømmespill med utgangspunkt i Kapitelbergets historie. Gjennom formidling av Kapitelbergets kulturarv ønsker vi å overføre tilhørighet, stolthet, glede og magi.

I barnehagens pedagogiske planer tar ansatte utgangspunkt i felles barnesyn og verdier, vår visjon «Der magien setter spor», vårt fokusområde musikk og drama, samt barnehagenes egenart, lek, omsorg, trygghet og danning.

Barnehagefakta

Plasser: 115
Ansatte: 24 ansatte
Pedagogtetthet: 50 %
Andel menn: 8,3 %
Byggeår: 2011
Fokusområde: Musikk og drama
Avdelinger:
Kokos, Løveungen, Ruffen, Klabert, og Tambar
Lekeareal inne: 533 m2
Lekeareal ute: 2800 m2

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Harmonien Barnehage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Anders Vasbunds veg 7
3714 Skien

Telefon: 37 07 15 96
E-post: gbd.harmonien@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Gunhild E. Sæterstøl

Daglig leder Gunhild E. Sæterstøl