Gvarv Barnehage

La eventyret begynne

Barnehagens fokusområde er kultur og nærmiljø. Da er det fantastisk å holde hus i en kommune med så rike kulturtradisjoner samtidig som barnehagens nærmiljø har mye å by på. Fokuset på natur og nærmiljø settes for å bidra til å utvikle barnas lek, identitet og tilknytning til nærmiljøet.

I Gvarv barnehage benyttes muligheter og ressurser som finnes i nærmiljøet til å styrke barnas kjennskap og tilknytning til lokalsamfunnet. Barnas nysgjerrighet og kunnskap om fortiden og historien kan være til hjelp i deres utvikling av identitet og gi barnegruppa en felles plattform og bygge samhold og vennskap fra.

For mange barn representerer barnehagen det første møtet med samfunnet og andre kulturer utenfor egen familie. Barn skaper kultur gjennom sine egne opplevelser, og i barnehagen får barna medvirke i egen kulturskaping gjennom tilknytning til samfunnet.
Personalet benytter seg av de muligheter og ressurser som finnes i Sauherad kommune, for å skape gode læringssituasjoner i egen barnehage.

Vår visjon

Målet med barnehagens visjon, la eventyret begynne, er å gi barna en best mulig start. Personalet vil vektlegge styrking av relasjonene mellom barna og deres evne til samarbeid og konfliktløsning.

Ved å gi barna kunnskap om det som skjer og skapes rundt oss, får de en større forståelse for ulikheter i samfunnet. På denne måten er barna godt rustet til å møte eventyret som venter rundt neste sving. I Gvarv barnehage skal barna få erfare eventyret og være med å utvikle sitt eget.

Samarbeid

Gvarv barnehage har et utstrakt samarbeid med Sauarhagene og barna deltar på ulike arrangementer og aktiviteter sammen. Blant annet Sauheradlekene som alle 4 og 5 åringer deltar på.

Barnehagefakta

Plasser: 110
Ansatte: 25 ansatte
Pedagogtetthet: 48,9 %
Byggeår: 2014 (Gvarv)
Fokusområde: Kultur og nærmiljø
Avdelinger:
Nordigard, Nigard, Midtgard, Oppigard og Hørte
Lekeareal inne:
Gvarv: 475 m2
Hørte: 104 m2
Lekeareal ute:
Gvarv: 4000 m2
Hørte: 1500 m2
Praksisbarnehage for barnheagelærerstudenter fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Barnehageplasser og opptak

Ta kontakt med barnehagen for informasjon om ledige plasser. Søknad om plass sendes via samordnet opptak i Sauherad kommune.

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Gvarv: 06.30-17.00
Hørte: 07.00-16.30

Kontakt barnehagen

Skrivarvegen 4
3810 Gvarv

Telefon: 37 07 15 95
E-post: gbd.gvarv@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Heidi Brekke-Rasmussen

Daglig leder Heidi Brekke-Rasmussen