Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehager

Makspris

Det er Stortinget som fastsetter størrelsen på maksprisen for alle barnehager i Norge. Statsbudsjettet for 2017 er maksprisen satt til kr. 2 730,- pr. mnd fra 01.01.17.

Matpenger

Barnehagen kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. I våre barnehager er satsene for matpenger 475,- i Bamble, Sandefjord og Skien og kr. 395,- i Sauherad ved 100 % plass.

Moderasjonsordninger

Der er ulike moderasjonsordninger knyttet til foreldrebetalingen:

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen skal sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Det gis ikke søskenmoderasjon på matpengene.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntekstgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.

Søknad om moderasjoner grunnet lav inntekt sendes elektronisk via kommunenes hjemmesider:
Bamble kommune
Sandefjord kommune
Skien kommune
Sauherad kommune - ta kontakt med Sauarhagene eller Gvarv barnehage

Les mer om foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.