Barnehageplass

Samordnet opptak

Vi har barnehager i flere kommuner. Felles for alle våre barnehager er at de er med i samordnet opptak i sin hjemkommune.

Det er kommunene som har ansvaret for å organisere et samordnet, altså felles barnehageopptak for alle barnehager i kommunen. Alle kommunene vi har barnehager i benytter elektroniske søknadsskjema. Søknadsfrister og praktisk gjennomføring av opptaket varierer fra kommune til kommune.

Ledige plasser

Det er ett hovedopptak i året i de kommunene vi har barnehager i. Opptaket gjøres på våren for barnehageplasser som tildeles fra august samme år. Ledige plasser i løpet av barnehageåret tilbys søkere som står på venteliste gjennom samordnet opptak. Se den aktuelle barnehagen for antall ledige plasser. Spørsmål rundt ledige plasser og venteliste i den enkelte barnehage, rettes direkte til barnehagen.

Rett til plass

Det er Barnehageloven som regulerer retten til plass i barnehage. Kommunen har plikt til å tilby barnehageplasser til barn under opplæringspliktig alder. Barn som er født før 1. desember, har rett på plass fra august påfølgende år. Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Barnehagenes egne vedtekter regulerer også opptaket i våre barnehager.

Aktuell informasjon om våre barnehager

Vedtekter, priser, åpningtider, osv. finner du informasjon om her. Se på den enkelte barnehage for ytterligere informasjon.

 

Opptak i Bamble

Søknadsfrist: 1. mars
Bytte av barnehage: 1. mars
Hovedopptak: Fra 1. august

Til søknad

Opptak i Skien

Søknadsfrist: 1. mars
Bytte av barnehage: 20. februar
Hovedopptak: Fra 1. august

Til søknad

Opptak i Sandefjord

Søknadsfrist: 1. mars
Bytte av barnehage: 1. mars
Hovedopptak: Fra 1. august

Til søknad

Opptak i Sauherad

Søknadsfrist: 1. mars
Bytte av barnehage: 1. mars
Hovedopptak: Fra 1. august

Til søknad