Barnehagen Marthas Hage

Øyeblikkene her og nå skaper fremtiden

Vår personalgruppe vet at de hverdagslige øyeblikkene er av stor betydning for barnets læring og utvikling, derfor er vår nye visjon videreutviklet fra denne forståelsen.

Vår visjon «øyeblikkene her og nå skaper fremtiden» er med oss og hele tiden preger vårt daglige arbeid i barnehagen. Den skal være vår inspirasjon, den skal definere hvor vi er og hvor vi skal mens den også gjenspeiler våre verdier.

Huset vårt

Barnehagen har fire avdelinger i tillegg til store fellesområder og ulike aktivitetsrom.

Vannlekerommet hvor fysisk aktivitet og vanntrening er sentralt og sanserommet hvor tanken bak er å stimulere til opplevelse gjennom sansene er begge to populære aktivitetsrom.  I tillegg har vi bibliotek med tilgang til språkstimulerende aktiviteter, kunst og håndverksområdet som skal stimulere til å uttrykke seg gjennom estetikk, samt eget rom for spesialpedagogisk arbeid og et veksthus.

Kropp, bevegelse og helse

Gjennom fokus på kropp, bevegelse og helse skal barna få mulighet til å utvikle sine motoriske ferdigheter og få en begynnende innsikt i hvordan helse og livskvalitet kan styrkes.

Barns deltakelse i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter som bidrar til fysisk bruk av kroppen kan styrke fysisk og psykisk helse i oppvekst, og senere i livet. Rammeplan for barnehager peker på at barn lærer seg selv og verden å kjenne, gjennom fysisk aktivitet. Det er gjennom fysisk bevegelse og sanseinntrykk barna skaffer seg erfaringer og lærer.

Små barns søken etter kontakt med andre mennesker starter ofte gjennom det fysiske, og det er dette som danner grunnlaget for barnets sosiale kompetanse.

Vår organisasjons strategidokument «Frampå 2013–2016» synliggjør barnehagens ansvar for å jobbe med helsefremmende arbeid. Dette er et ledd i å forebygge diskriminering og sosiale ulikheter. På denne måten kan psykisk og fysisk helse styrkes, i oppvekst og i senere voksenliv.

 

Barnehagefakta

Plasser: 88
Ansatte: 20 ansatte
Pedagogtetthet: 50 %
Andel menn: 21,1 %
Byggeår: 2012
Fokusområde: Kropp, bevegelse, og helse
Avdelinger:
Rognebæret, Jordbæret, Bjørnebæret, og Krekling
Lekeareal inne: 547 m2
Lekeareal ute: 3600 m2

Barnehageplasser og opptak

Kontakt barnehagen for informasjon om ledige plasser. Søknad om plass sendes via samordnet opptak i Bamble kommune.

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Marthas Hage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Hans Pettersvei 19
3960 Stathelle

Telefon: 37 07 15 94
E-post: gbd.marthashage@laringsverkstedet.no

Daglig leder:

Ulla I. Aasland

Daglig leder Ulla I. Aasland