Barnehagen Gustavas Hage

Kunst og kultur i dragehuset

«Når fantasien får vinger» er vår visjon. Gjennom kunst og kultur jobber vi for å utvikle trygge, glade og selvstendige barn. Vi har som mål å starte, verne og videreutvikle leken, kreativiteten og skapergleden.

«All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst »
Kolbein Falkeid

Vi ønsker å gi barna kunstopplevelser gjennom ulike prosjekter som krever interesse, engasjement og konsentrasjon. Fokusområdet «kunst, kultur og kreativitet» omhandler
uttrykksformer som billedkunst, kunsthandverk, musikk, dans, film, drama, språk, litteratur, arkitektur og design.

Kunstnergrupper

Vi deler barnegruppene inn i smågrupper som vi kaller kunstnergrupper. Hver gruppe blir kjent med en kunstner og et kunstverk. Vi er sammen under måltider, på turer og i prosjekter. Hver kunstnergruppe har en til to primærkontakter. Primærkontakten har et spesielt øye til barna i sin gruppe gjennom hele dagen. Kunstnergruppene er delt inn etter alder.

Huset vårt

Barnehagen Gustavas Hage åpnet august 2009. Hos oss går det 45 barn på to avdelinger. I 1. etasje holder de yngste barna til og de eldste barna går i 2. etasje. Vi er 11 ansatte i barnehagen.

Barnehagen vår holder hus i en stor trevilla i dragestil oppført i 1897. Den hadde drager i takmønet og derav i barnehagens logo. Fru Gustava Løvås drev pensjonat her i 1940. Derfor fikk barnehagen navnet Gustavas Hage.

Variert og innholdsrikt

I dag bor dragen vår på loftet, og hun legger egg som inneholder fokusområdet vårt «kunst og kultur». Villaen er et levende hus med rom som innbyr til kreativ lek og medvirkning. Vi har bibliotek, finstue, bygg og konstruksjonsrom, formingsrom, atelier, te-salong, dramarom og skattkammer.

Uteområdet er en frodig hage med bl.a. jordbær, rabarbra, rips, epler, kirsebær, bjørnebær, stauder, rips, gruslagte stier og en sanselabyrint. Under praktfulle eiketrær står Leselysthuset. Kontoret og personalavdelingen er i kjelleren.

Nærmiljøet

Barnehagens nærmeste naboer er Brekke kolonihage, Telemark Museum Brekkeparken, Bratsberg kleiva skole, Folkeparken og vi har nærhet til Kapittelberget, utstillinger og Skiens bibliotek.

Barnehagefakta

Plasser: 44
Ansatte: 10 ansatte
Pedagogtetthet: 45,9 %
Andel menn: 9,7 %
Byggeår: 1897/2009
Fokusområde: Kunst og kultur
Avdelinger:
1. etasje og 2. etasje
Lekeareal inne: 231 m2
Lekeareal ute: 1970 m2
Praksisbarnehage for barnheagelærerstudenter fra Høgskolen i Telemark.

 

Les mer om opptaket her
Foreldrebetaling
Vedtekter
Årsplan 2016-17

Åpningstider

Gustavas Hage: 06.30-17.00

Kontakt barnehagen

Grensegata 36
3715 Skien

Telefon: 37 07 15 93
E-post: gbd.gustavashage@laringsverkstedet.no

Daglig leder

Edle L. Iversen

Daglig leder Edle L. Iversen